بسته
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو

کتاب تنهایی

انتشارات: انتشارات خیمه
108,000 تومان
120,000 تومان
3 جلدی با قاب

«کتابی فقط برای خودم، کتابی کوچک برای لحظه های تنهایی، چه مسلمان باشم چه مسیحی، چه زرتشتی، چه کلیمی، همین که انسان باشم، همین که فرزند آدم باشم کافی است تا در آرام ترین خلوت تنهایی ام صدایی آسمانی نجوا کند با من: ای فرزند آدم ...»

شروع «کتاب تنهایی» با این جملات شروع شده است و نویسنده آن «محمدرضا زائری» با ابتکاری دلنشین احادیث قدسی را که لطیف ترین و زیباترین مضامین معنوی را خطاب به انسان بیان کرده به شکل جملاتی کوتاه و شیرین نگاشته است. نگارشی که حکایت از سخن گفتن خالق با مخلوق دارد. سخنانی که پروردگار بزرگ با مخلوق سرگشته خویش گفته است و همه کتاب های آسمانی نیز به گونه ای این آیات را در خود جای داده اند.

در این کتاب سعی شده است تا مجموعه ای از این آیات و احادیث با مضمون «انس با خدا» به زبان ساده و روان بازنویسی شود و در اختیار جوانان قرار گیرد.

«کتاب تنهایی» به ظاهر کتاب کوچکی است با مفاهیمی بزرگ همراه با تصاویری زیبا که به تنهایی انسان اشاره دارد و تنهایی هایی شیرین و خاطره انگیز برای او فراهم می سازد. نویسنده در مقدمه کتابش از خوانندگان خواسته است تا در این لحظات تنهایی خود برای همه انسان هایی دعا کنند که چنین تنهایی های لذت بخش و آرامش آخرین محرومند و از خدا بخواهند در فرستادن موعود نجات دهنده شتاب کند و با آمدنش عدالت را در سراسر گیتی بگستراند.

نقد و بررسی خود را بنویسید Close Review Form
  • بد
  • عالی
Description

«کتابی فقط برای خودم، کتابی کوچک برای لحظه های تنهایی، چه مسلمان باشم چه مسیحی، چه زرتشتی، چه کلیمی، همین که انسان باشم، همین که فرزند آدم باشم کافی است تا در آرام ترین خلوت تنهایی ام صدایی آسمانی نجوا کند با من: ای فرزند آدم ...»

شروع «کتاب تنهایی» با این جملات شروع شده است و نویسنده آن «محمدرضا زائری» با ابتکاری دلنشین احادیث قدسی را که لطیف ترین و زیباترین مضامین معنوی را خطاب به انسان بیان کرده به شکل جملاتی کوتاه و شیرین نگاشته است. نگارشی که حکایت از سخن گفتن خالق با مخلوق دارد. سخنانی که پروردگار بزرگ با مخلوق سرگشته خویش گفته است و همه کتاب های آسمانی نیز به گونه ای این آیات را در خود جای داده اند.

در این کتاب سعی شده است تا مجموعه ای از این آیات و احادیث با مضمون «انس با خدا» به زبان ساده و روان بازنویسی شود و در اختیار جوانان قرار گیرد.

«کتاب تنهایی» به ظاهر کتاب کوچکی است با مفاهیمی بزرگ همراه با تصاویری زیبا که به تنهایی انسان اشاره دارد و تنهایی هایی شیرین و خاطره انگیز برای او فراهم می سازد. نویسنده در مقدمه کتابش از خوانندگان خواسته است تا در این لحظات تنهایی خود برای همه انسان هایی دعا کنند که چنین تنهایی های لذت بخش و آرامش آخرین محرومند و از خدا بخواهند در فرستادن موعود نجات دهنده شتاب کند و با آمدنش عدالت را در سراسر گیتی بگستراند.