هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو

کتاب گهواره سبز افرا (زندگی و شعر سیمین بهبهانی)

انتشارات: نشر ثالث
68,000 تومان
نویسنده: احمد ابومحبوب
+ -

بخش آغازین كتاب درباره زندگی و خانواده سیمین بهبهانی استدر بخشی دیگر تحت عنوان زن شخصیت زن و دیدگاه های وی درباره آن بررسی و از جمله خاطر نشان شده است: ... كاملا هویدا است كه او یك فمنیست لیبرال است و در اشعارش نیز همین گونه ظاهر میشودفمنیسم لیبرال استفاده و بازتولید نابرابر و استثمارگرانه از زنان را در رسانه ها و فرهنگ عامه مورد انتقاد قرار داده و معتقد است كه برای حل این مشكل قوانینی كه فرصتهای برابر را برای زنان به وجود می آورند باید وضع شونددر بخش سوم، یادداشتهایی درباره غزل درج شده و عنوان گردیده كه سیمین یك غزل سرا استدر بخش چهارم كتاب، درباره وزن شعر، همچنین اوزان عروضی اشعار سیمین بهبهانی بررسی شده همچنین بیشترین اوزان عروضی وی معرفی شده است.

نقد و بررسی خود را بنویسید Close Review Form
  • بد
  • عالی
Description

بخش آغازین كتاب درباره زندگی و خانواده سیمین بهبهانی استدر بخشی دیگر تحت عنوان زن شخصیت زن و دیدگاه های وی درباره آن بررسی و از جمله خاطر نشان شده است: ... كاملا هویدا است كه او یك فمنیست لیبرال است و در اشعارش نیز همین گونه ظاهر میشودفمنیسم لیبرال استفاده و بازتولید نابرابر و استثمارگرانه از زنان را در رسانه ها و فرهنگ عامه مورد انتقاد قرار داده و معتقد است كه برای حل این مشكل قوانینی كه فرصتهای برابر را برای زنان به وجود می آورند باید وضع شونددر بخش سوم، یادداشتهایی درباره غزل درج شده و عنوان گردیده كه سیمین یك غزل سرا استدر بخش چهارم كتاب، درباره وزن شعر، همچنین اوزان عروضی اشعار سیمین بهبهانی بررسی شده همچنین بیشترین اوزان عروضی وی معرفی شده است.

برچسب های محصول