بسته
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو

کتاب تاج طلا راهنمای بلوغ دختران

انتشارات: انتشارات احیا
102,000 تومان
120,000 تومان
نوشته سمیه سادات لوح موسوی
تصویرگر: محمدرضا دوست محمدی
با 15 درصد تخفیف
+ -

کتاب تاج طلا، کوششی است برای جواب دادن به سوالات بی پاسخ، اطلاع رسانی است برای کنجکاوی های رها مانده و شفاف سازی است برای ابهامات ایجاد شده در دوران بلوغ دختران. دورانی که کودکی را سپری کرده ایم ولی هنوز بزرگ نیستیم.
نوجوانی یکی از پیچیده ترین مراحل مسیر زندگی ما انسان ها به شمار می رود که تغییر و تحول، مهم ترین نشانه های این دوران است و شاید بتوان گفت این نشانه یکی از پایه های اصلی رشد در دنیای نوجوانی محسوب می شود و هنوز کسی نتوانسته است این دوران را بدون تغییر و دگرگونی در گفتار و رفتار و مهم تر از همه تحول در افکار پشت سر بگذارد.

افکار تغییر می کند و خواسته ای متضاد یکی پس از دیگری مقابلمان قد می کشد و از طرفی این خواسته ها آنقدر به سرعت عوض می شوند که ما را به دنیای تاریک شک و تردید می کشانند و ما سرگردان می شویم که آیا این اتفاق طبیعی است؟ آیا این تغییرات برای همه ایجاد می شود؟

کتاب تاج طلا می کوشد پاسخی مناسب برای سوال های بی پاسخ این دوره بیابد. مولف با صمیمیتی از جنس مخاطبان خود می خواهد ضمن اطلاع رسانی و شفاف سازی به کنجکاوی های رهامانده دوران بلوغ دختران بپردازد.

نقد و بررسی خود را بنویسید Close Review Form
  • بد
  • عالی
Description

کتاب تاج طلا، کوششی است برای جواب دادن به سوالات بی پاسخ، اطلاع رسانی است برای کنجکاوی های رها مانده و شفاف سازی است برای ابهامات ایجاد شده در دوران بلوغ دختران. دورانی که کودکی را سپری کرده ایم ولی هنوز بزرگ نیستیم.
نوجوانی یکی از پیچیده ترین مراحل مسیر زندگی ما انسان ها به شمار می رود که تغییر و تحول، مهم ترین نشانه های این دوران است و شاید بتوان گفت این نشانه یکی از پایه های اصلی رشد در دنیای نوجوانی محسوب می شود و هنوز کسی نتوانسته است این دوران را بدون تغییر و دگرگونی در گفتار و رفتار و مهم تر از همه تحول در افکار پشت سر بگذارد.

افکار تغییر می کند و خواسته ای متضاد یکی پس از دیگری مقابلمان قد می کشد و از طرفی این خواسته ها آنقدر به سرعت عوض می شوند که ما را به دنیای تاریک شک و تردید می کشانند و ما سرگردان می شویم که آیا این اتفاق طبیعی است؟ آیا این تغییرات برای همه ایجاد می شود؟

کتاب تاج طلا می کوشد پاسخی مناسب برای سوال های بی پاسخ این دوره بیابد. مولف با صمیمیتی از جنس مخاطبان خود می خواهد ضمن اطلاع رسانی و شفاف سازی به کنجکاوی های رهامانده دوران بلوغ دختران بپردازد.