هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو

تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ

50,000 تومان
نویسنده: نادر ابراهیمی
+ -

پیشکش به اکبر رادی یکی از اعاظم نمایش‌نامه نویسی عصر ما؛ مردی که بیش از سی‌سال سخت کوشی او در نوشتنی سرشار از ایمان و صداقت بسی شگفت‌انگیز بوده است؛ مردی که بر کنار از تمام جنجال‌ها، پیوسته و خستگی ناپذیر، به آفرینش مشغول بوده است...

 

«قهرمان این رمان تخیلی – علمی، پدربزرگ، قربانی یک اشتباه است؛ اشتباه دوستانی مصلحت اندیش که فقط خیر او را می خواهند. اما این خیر خواهی، در عصر رایانه ها و لبیزر ها و انرژی خورشیدی و اعضای مصنوعی و مهندسی ژنتیک به بهای گران تمام می شود، به از دست دادن پدربزرگ، با آن سبیل های سفیدش، حکایت نگاهش، با لبخند ها، خشم ها و مهربانی هایش، با فردیتش. فاجعه از اعتنا نکردن به حرف خود پدربزرگ آغاز می شود. که مرتب می گفت: شما به چه حقی فکر می کنید که مصلحت مرا بهتر از خودم می دانید؟ چرا خود را مجاز می دانید به جای دیگران درباره ی منافعشان تصمیم بگیرید؟ »

 

نقد و بررسی خود را بنویسید Close Review Form
  • بد
  • عالی
Description

پیشکش به اکبر رادی یکی از اعاظم نمایش‌نامه نویسی عصر ما؛ مردی که بیش از سی‌سال سخت کوشی او در نوشتنی سرشار از ایمان و صداقت بسی شگفت‌انگیز بوده است؛ مردی که بر کنار از تمام جنجال‌ها، پیوسته و خستگی ناپذیر، به آفرینش مشغول بوده است...

 

«قهرمان این رمان تخیلی – علمی، پدربزرگ، قربانی یک اشتباه است؛ اشتباه دوستانی مصلحت اندیش که فقط خیر او را می خواهند. اما این خیر خواهی، در عصر رایانه ها و لبیزر ها و انرژی خورشیدی و اعضای مصنوعی و مهندسی ژنتیک به بهای گران تمام می شود، به از دست دادن پدربزرگ، با آن سبیل های سفیدش، حکایت نگاهش، با لبخند ها، خشم ها و مهربانی هایش، با فردیتش. فاجعه از اعتنا نکردن به حرف خود پدربزرگ آغاز می شود. که مرتب می گفت: شما به چه حقی فکر می کنید که مصلحت مرا بهتر از خودم می دانید؟ چرا خود را مجاز می دانید به جای دیگران درباره ی منافعشان تصمیم بگیرید؟ »