هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو

بازگشت، پدران، پسران و سرزمین مابینشان

انتشارات: کوله پشتی
22,500 تومان
25,000 تومان
کتاب بازگشت، داستان نویسنده‌ایست که می‌خواهد از سرنوشت نامعلوم پدرش که سال‌هاست اسیر چنگال حکومت دیکتاتوری قذّافی‌ است، سردربیاورد. هشام مطر با نوشتن این خودزندگینامه برندۀ جایرۀ پولیترز شد.
+ -

بریده ای از کتاب : در یک دیدار در همان حدود زمانی، بایک نفر دیگر که او هم سابقاً زندانی بود صحبت کردم. وی در دورانی که آن کشتار دسته جمعی اتفاق افتاد به عنوان آشپز در زندان کار کرده بود. بعد از تیراندازی که چندین ساعت طول کشید و مثل فرو رفتن مته ای در مغز بود، نگهبانان زندان جعبه ای پر تز ساعت و حلقه هیا خون آلود برایش آوردند و از او خواستند آنها را بشوید و تمیز کند... مرد آشپز تعداد ساعت ها را به خاطر سپرده بود. ... شهادت دادن او باعث شد که به مبارزان و نهادهای حقوق بشری، سرنخ اولیه ای از تعداد کشته های آنروز داده شود.

نقد و بررسی خود را بنویسید Close Review Form
  • بد
  • عالی
Description

بریده ای از کتاب : در یک دیدار در همان حدود زمانی، بایک نفر دیگر که او هم سابقاً زندانی بود صحبت کردم. وی در دورانی که آن کشتار دسته جمعی اتفاق افتاد به عنوان آشپز در زندان کار کرده بود. بعد از تیراندازی که چندین ساعت طول کشید و مثل فرو رفتن مته ای در مغز بود، نگهبانان زندان جعبه ای پر تز ساعت و حلقه هیا خون آلود برایش آوردند و از او خواستند آنها را بشوید و تمیز کند... مرد آشپز تعداد ساعت ها را به خاطر سپرده بود. ... شهادت دادن او باعث شد که به مبارزان و نهادهای حقوق بشری، سرنخ اولیه ای از تعداد کشته های آنروز داده شود.