هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو

رشد و شخصیت کودک

انتشارات: نشر مرکز
158,000 تومان
نویسنده: پاول هنری ماسن و دیگران
مترجم: مهشید یاسایی
+ -

این کتاب ترجمه‌ی ویرایش هفتم متن انگلیسی رشد و شخصیت کودک است که نسبت به ویرایش قبلی تغییرات و اضافات چشمگیری دارد و با گنجاندن نتایج تازه‌ترین تحقیقات در زمینه‌ی مسایل ردش، نزدیک به دویست صفحه بر حجم کتاب افزوده است.

ویژگی این کتاب که ویرایش نخست ترجمه‌ی فارسی آن طی ده سال هفده بار منتشر شد و متن اصلی آن نیز که بیش از سی سال است که متن درس درسی تثبیت‌شده‌ی این رشته به شما می‌رود، در آن است که بین جنبه‌ی علمی، نظری و تحقیقی روانشناسی رشد و پرورش و جنبه‌ی عملی و روزمره‌ی آن که والدین، آموزگاران و دیگر دست‌اندرکاران پرورش با آن مواجه هستند پیوندی ملموس برقرار می‌کند.

کتاب در عین آن‌که کاملاً کاربردی است پایه‌ی نظری محکمی دارد، دیدگاه‌های گوناگون را در زمینه‌هایی که هنوز مورد بحث و اختلاف نظر است ارائه و ارزیابی می‌کند و نیز نگاهی می‌اندازد به آنچه هنوز باید مورد بررسی و تحقیق بیشتر قرار گیرد. بخشبندی کتاب مرحله‌ای‌ـ‌موضوعی است و موضوع‌های مربوط به هر مرحله‌ی سنی در بخش مربوط به همان مرحله بررسی می‌شود و در مجموع هیچ‌یک از مسایل گوناگون رشد، از پیش از تولد تا سنین جوانی، نادیده نمی‌ماند.

نقد و بررسی خود را بنویسید Close Review Form
  • بد
  • عالی
Description

این کتاب ترجمه‌ی ویرایش هفتم متن انگلیسی رشد و شخصیت کودک است که نسبت به ویرایش قبلی تغییرات و اضافات چشمگیری دارد و با گنجاندن نتایج تازه‌ترین تحقیقات در زمینه‌ی مسایل ردش، نزدیک به دویست صفحه بر حجم کتاب افزوده است.

ویژگی این کتاب که ویرایش نخست ترجمه‌ی فارسی آن طی ده سال هفده بار منتشر شد و متن اصلی آن نیز که بیش از سی سال است که متن درس درسی تثبیت‌شده‌ی این رشته به شما می‌رود، در آن است که بین جنبه‌ی علمی، نظری و تحقیقی روانشناسی رشد و پرورش و جنبه‌ی عملی و روزمره‌ی آن که والدین، آموزگاران و دیگر دست‌اندرکاران پرورش با آن مواجه هستند پیوندی ملموس برقرار می‌کند.

کتاب در عین آن‌که کاملاً کاربردی است پایه‌ی نظری محکمی دارد، دیدگاه‌های گوناگون را در زمینه‌هایی که هنوز مورد بحث و اختلاف نظر است ارائه و ارزیابی می‌کند و نیز نگاهی می‌اندازد به آنچه هنوز باید مورد بررسی و تحقیق بیشتر قرار گیرد. بخشبندی کتاب مرحله‌ای‌ـ‌موضوعی است و موضوع‌های مربوط به هر مرحله‌ی سنی در بخش مربوط به همان مرحله بررسی می‌شود و در مجموع هیچ‌یک از مسایل گوناگون رشد، از پیش از تولد تا سنین جوانی، نادیده نمی‌ماند.